j

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc odio purus, tempus non condimentum eget, vestibulum.

Follow
Top

“Viure creant i conviure amb allò creat

museum
casa museu edgar massegu

La Casa Museu Edgar Massegú, un autèntic laboratori de creació, convida a descobrir quines obres s’amaguen a cada estança i com hi conviuen amb l’artista.

Entendre l’art com a eina de transformació social i reivindicar la conservació del medi ambient, el porten a donar una segona vida als materials transformant-los fins a esdevenir obres d’art. Viure creant i conviure amb allò creat. Un espai per descobrir, imaginar i compartir.

La Casa Museo Edgar Massegú, un auténtico laboratorio de creación, invita a descubrir qué obras se esconden en cada estancia y cómo conviven con el artista.

Entender el arte como herramienta de transformación social y reivindicar la conservación del medio ambiente, lo llevan a dar una segunda vida a los materiales transformándolos hasta devenir obras de arte. Vivir creando y convivir con lo creado. Un espacio para descubrir, imaginar y compartir.

The Edgar Massegú House Museum, an authentic creation laboratory, invites you to discover what works are hidden in each room and how they coexist with the artist.

Understanding art as a tool of social transformation and claiming the conservation of the environment, lead him to give a second life to materials, transforming them into works of art. Living creating and living with what has been created. A space to discover, imagine and share.

Fotos > Photos >  radiosarria.cat

Venda d’obra i visites guiades concertades

Laboratori de creació per a artistes

Escoles

_ Visites
_ Activitats pedagògiques
_ Recurs educatiu

Venta de obra y visitas guiadas concertadas

Laboratorio de creación para artistas

Escuelas

_ Visitas
_ Actividades pedagógicas
_ Recurso educativo

Sale of works and arranged guided tours

Laboratory for creations of artists

Schools

_ Visits
_ Pedagogical activities
_ Educational resource

Contact@: art@edgarmassegu.com > 699_176_170