j

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc odio purus, tempus non condimentum eget, vestibulum.

Top
Image Alt

Edgar

L’artista renaixentista

Performer, escultor, pintor, músic, lletrista… en definitiva, artista inquiet i inconformista, la seva formació transita entre la Universitat Onírica i l’Empírica.

Ha realitzat diverses exposicions de pintura, escultura i fotografia, obtenint diversos reconeixements en aquestes disciplines i en el disseny d’il·lustracions, cartells, portades de revistes, jocs de rol i composicions musicals.

Entenent l’art com a eina de transformació social, les seves obres són creades des d’una mirada subversiva de la realitat on, impregnades de certa poesia visual, posa de manifest les injustícies socials i el desordre ecològic.

Se’l considera un artista renaixentista, un alquimista capaç de transformar allò que ens és rebutjat, en art.

El artista renacentista

Performer, escultor, pintor, letrista…en definitiva, artista inquieto e inconformista, su formación transita entre la Universidad Onírica y la Empírica.

Ha realizado diversas exposiciones de pintura, escultura y fotografía, obteniendo diversos reconocimientos en estas disciplinas y en el diseño de ilustraciones, carteles, portadas de revistas, juegos de rol y composiciones musicales.

Entendiendo el arte como herramienta de transformación social, sus obras son creadas des de una mirada subversiva de la realidad dónde, impregnadas de cierta poesía visual, pone de manifiesto las injusticias sociales y el desorden ecológico.

Se lo considera un artista renacentista, un alquimista capaz de transformar lo que nos es rechazado, en arte.

The Renaissance artist

Performer, sculptor, painter, musician, lyricist… in short, a restless and nonconformist artist, his training moves between the Dreamy University and the Empirical University.

He has made several painting, sculpture and photography exhibitions, obtaining different recognition in these disciplines and in the design of illustrations, posters, magazine covers, role-playing games and musical compositions.

Understanding art as a tool of social transformation, his works are created from a subversive view of reality, where, impregnated with a certain visual poetry, he highlights social injustices and ecological disorder.

It is considered a Renaissance artist, an alchemist capable of transforming what is waste into art.

media

Katartist - videoart

Pulpo Pop - L'os bru

expo